Trở về danh mục

Giá 39000 VND

Tng Kho Gia Dng
Tng Kho Gia Dng
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

16 Tháng 12 2018

Gửi

Các quảng cáo khác của người dùng này

Xả kho

14 Tháng 10 2020, 8:44

Thái Bình, Huyện Vũ Thư

Giá 39000 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo xả kho

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Dong gia 39k

See translation

342

117

Tng Kho Gia Dng
Tng Kho Gia Dng
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

16 Tháng 12 2018

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 8

Đồnh giá hả c

Trả lời

Quan tâm

Trả lời

Đã gửi tin nhắn riêng tư

Trả lời

Đã gửi tin nhắn riêng tư

Trả lời

Ib mình lấy mấy thứ nua

Trả lời

Ib mình nhé

Trả lời

Quan tâm

Trả lời

đồng giá 39k hả chị

Trả lời

Hiển thị thêm

Ẩn