Trở về danh mục

Giá 1450 VND

Linh Vn
Linh Vn
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

16 Tháng 12 2018

Gửi

Giày

30 Tháng 9 2020, 14:22

Lạng Sơn, Huyện Chi Lăng

Giá 1450 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo giày

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Pass lại giày này size 16 (12cm)

See translation

436

139

Linh Vn
Linh Vn
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

16 Tháng 12 2018

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 4

Bn vậy

Trả lời

Bn vậy

Trả lời

Giá bao nhiêu?

Trả lời

Đẹp nhỉ b

Trả lời

Hiển thị thêm

Ẩn